Zhroutil se Vám svět?
Jste zcela vyčerpaní, zoufalí?
Procházíte těžkou životní krizí?
Toužíte po změně, štěstí, zdraví, bohatství?
 
Máte život ve vlastních rukou.
Udělejte první krok.
 
Jsem tu pro Vás, kteří chtějí něco udělat se svým životem.
 
Terapii provádím hlavně pomocí EFT - Technika Emoční Svobody
EFT je založeno na principu, že příčinou všech našich negativních emocí je porucha v našem tělesném energetickém systému.
Dále podle dalších osvědčených metod a principů jako jsou NLP (neuroligvistické programování), principy zákonu přitažlivosti, hypnózy po kterých budou následovat terapeutické techniky potřebné k zvládnutí složitých případů, základy Autopatie, speciální techniky a celkový psycho-spirituální přístup pro práci s určitými specifickými problémy jako závislosti, chronické nemoci, alergie atd.