EFT

 

EFT je zkratka pro anglický název Emotional Freedom Techniques. Jako první ji představil americký inženýr Gary Craig. Tuto metodu poprvé v Česku představila Sindy Katayama.

Je to terapeutická metoda řadící se ve světě mezi velmi uznávané techniky spadající do oboru nazývaného Energetická psychologie.

EFT je v podstatě forma akupresury, která stimuluje body na obličeji i jinde na těle a zároveň probíhá terapeutický rozhovor. Vychází z objevu, že příčinou všech negativních emocí je porucha v energetickém systému člověka.

Energetická psychologie a EFT jsou účinné metody při práci s lidským podvědomím. 

 

EFT slouží k odstranění negativních vzorců chování. Negativní vzorce chování máte hluboko vryté v podvědomí a znepříjemňují vám život.
Síla Metody EFT spočívá právě v eliminování negativních zvyků a bloků ve všech oblastech života – práce, peníze, vztahy, zdraví.

Jakým způsobem EFT pracuje?
Pokud z podvědomí odstraníme negace a zpracujeme je tak, že na vás nemají žádný negativní účinek, přestanete podle nich žít a uzdravíte se na psychické i fyzické úrovni.

K odstranění negací dochází tak, že s vámi najdeme tzv. programy (bloky, přesvědčení, myšlenky, traumata). Ty způsobují vaše fobie, strachy, deprese, bolesti, úzkosti, fyzické problémy a mnoho dalších nepříjemností.

 

Výhody metody EFT 

 • je rychlá
 • je nebolestivá
 • nepoužívá žádné pomůcky ani léky
 • pomáhá i tam, kde ostatní metody selhaly

 

Lze aplikovat na všechny problémy např.:

 • stres, úzkost, deprese
 • vztahové problémy, žárlivost
 • strach, fobie, traumata
 • alergie
 • dětské problémy
 • chronické problémy 
 • fyzické bolesti a problémy
 • závislost, kouření
 • nízké sebevědomí
 • problémy v práci
 • ženské problémy, těhotenství
 • hněv, krevní tlak

 

 

Koučink

 

EFT koučink

Je to vlastně propojejí klasických koučovacích metod a technik emoční svobody EFT.


Koučink se mnou je tedy jedinečný tím, že když s klientem narazíme na nějaký blok v podvědomí, můžeme ho rovnou zpracovat. Je to tedy snadnější a rychlejší než klasický koučink, neboť se nemusíme nutit násilím překonávat svoje staré vzorce. S EFT dokážu negativní vzorce z podvědomí prostě změnit jednoduše na pozitivní.

Koučink je zaměřený na akci a posun kupředu. Je to proces transformace, jehož výsledkem je růst klienta.

 

Koučovací hodina probíhá tak, že si klient zvolí svůj cíl a já mu pomocí koučovacích technik a otázek pomáhám dosáhnout snadněji jejich cíle. Velmi časté totiž je, že úspěšní lidé mají v hlavě spoustu nápadů, ale nemají v tom úplně jasno nebo nevědí, kde začít. Koučink jim v tomto ujasnění může výrazně pomoci.

 

Koučink je doporučován z praxe na období 3 měsíců

 

Hlavní zásadou pro tyto koučinky je absolutní diskrétnost a důvěra.

 

 

 

NLP

 

Je to umění, věda a metoda o tom, jak vyniknout v jakémkoli oboru lidské činnosti.
Jedná se o uspořádání našich myšlenek a přizpůsobení našeho chování za účelem dosažení požadovaného cíle.

 

Neurolingvistické programování (NLP) je psychoterapeutická metoda, která nabízí techniky k uvolnění potenciálu člověka, k odstranění jeho bariér, zlepšení nálady, komunikačního napojení atd.

Neuro - označuje smyslové orgány, to, že svět vnímáme právě smysly. 
Lingvistické - označuje řeč a to, že vnímané a prožívané je organizováno, uchováno a předáno právě pomocí jazyka. 
Programování - znamená opakující se vzorce vnímání, myšlení a cítění, naše vědomé i nevědomé plánování situace na základě zhodnocení dané situace.

 

 

 

Hypnóza

 

Hypnóza je schopnost jedince se absolutně soustředit, a tudíž dokázat to, co chce.

Hypnóza je stav hluboké relaxace a zostřeného vědomí, podobný dennímu snění či meditaci. V tomto stavu totální relaxace se naše podvědomí otvírá, přijímá pomocné a prospěšné sugesce. Při práci v transu se člověk stává méně kritickým, což dělá přijetí sugesce ještě lehčí. Opakováním sugescí během každého z několika sezení umožňuje nově získaným změnám stát se permanentními.

 .

I přesto, že hypnotické techniky umožňují obejít vědomou mysl, neznamená to, že klient není schopen odmítnout jednu či více sugescí, které jsou v rozporu s jeho životními hodnotami. V hypnóze vás nikdo nemůže přinutit dělat nic, co sami nechcete. Stejně tak nebudete dělat či říkat v hypnóze něco, co byste neřekli či nedělali mimo hypnózu. Hypnóza není sérum na pravdomluvnost, ten kdo je lhář, je lhářem v hypnóze i mimo hypnózu.

Hypnóza je vlastně velmi normální stav. Naše mysl se dostává do tak zvané „hladiny alfa“ během dne několikrát. Například v okamžiku těsně před usnutím, během dne kdykoli se dostaneme do stavu zoom out, například při řízení auta, nebo když jsme mesmerizováni televizí nebo se „ztratíme v prostoru“ při denním snění, to vše jsou stavy podobné hypnóze. Pacienti v narkóze jsou velmi sugestibilní na to, co je řečeno na operačním sále.

Po pravdě řečeno, všechny druhy hypnózy jsou autohypnózou. V hypnóze klient dovolí své vlastní vnitřní mysli uskutečnit změny, založené na sugesci poskytnuté hypnoterapeutem. Hypnoterapeut a klient se domluví na průběhu již při úvodním rozhovoru, takže hypnóza je vlastně ve své podstatě týmovou prací. A úspěch týmu závisí na spolupráci a důvěře mezi partnery.

Podvědomá mysl nedokáže rozlišit fakta od fikce, tuto schopnost má vědomá mysl.

 

 

 

Silvova metoda = metoda kontrola mysli

 

Silvova metoda je mezinárodní vzdělávací program rozvoje mysli a kontroly stresu. Je založena na vědeckých poznatcích účinnějšího použití mozku a mysli.

Metoda je založena na autosugesci během „relaxace“ („sestoupení do hladiny alfa“), která má ulehčit ovládání tělesných funkcí.

 

 

Jak a v čem Vám může Silvova metoda pomoci?
 • rozpoznání a neutralizaci stresu
 • odstranění tělesného a duševního napětí
 • celkové zlepšení zdraví a řešení specifických zdravotních problémů
 • zbavení se nespavostia migrén
 • obnovení svěžestia nadšení do práce
 • překonání omezujících představa limitujících podmíněných reakcí
 • vnesení větší harmonie do rodinného a pracovního života
 • výrazné zlepšení paměti a soustředění
 • zesílení sebedůvěrya sebevědomí
 • stanovení cílů a jejich dosaženíbez zbytečných ztrát sil
 • zapamatování si snů a jejichvyužití k řešení problémů
 • rozvíjení tvůrčích schopnostía intuice
 • dosaženílepšího zdravotního stavu, vitality, tělesné a duševní rovnováhy
 • zlepšení komunikaces druhými
 • nalezení harmonického emocionálního partnera
 • odstranění starých programů azbavení se zlozvyků
 • mobilizaci vnitřních zdrojůa realizace svých vloh a talentu
 • rychlejší a efektivnější učení

 

Tři hladiny vědomí

Beta - v této hladině se běžně pohybujeme. Mozek pracuje pouze svými 10%.Je tu místo pro negativitu, násilí - je to naše obyčejná úroveň myšlení.

Alfa - mozek na rozdíl od Bety pracuje na 100%. Zapojeny jsou zároveň obě dvě polokoule. Pokud se člověk v tomto stavu (v představách) poddá jakékoliv negativitě, probudí se. Takhle to prostě nefunguje. V této úrovni je snažší získat si věci do paměti. Je to velká pomoc např. při učení. Po delším čase pravidelných ,,návštěv" alfy se zlepšuje psychický stav, zlepšuje se intuice. Ale i jedno samotné ponoření může velice pomoci od stresu a také můžete vyřešit osobní problémy.

Théta - Je to nejvyšší hladina ze všech tří. Je těžší se do ní dostat, většinou vám musí někdo zkušený pomoci. Uzdravování se je však mnohem snažší (efektivnější).

 Celá tato metoda funguje tak, že donutíte váš mozek, aby sám uzdravil tělo.

 

 

 

Meditace

 

Meditace je technika, pomocí které se člověk učí kontrolovat své vlastní myšlenky, rozumět svým pocitům a poznávat sebe sama. Meditace je technika, při které člověk vstupuje sám do sebe a pozoruje své vnitřní procesy a řídí je. Nejsme pouze tímto tělem, myšlenkami a pocity, ale i tím, co se dá označit jako vědomí, duše, světlo a radost. Věřit tomu však nestačí. Meditace je metoda, která to člověku pomáhá rozpoznat a zažít. Je to metoda, při které se člověk učí vypnout myšlenky a hlavu a čerpat energii z Tady a Teď.

 

Její vysoce pozitivní účinky v procesu regenerace a uzdravení fyzického těla jsou nepopiratelné a dnes již potvrzené vědou. Avšak při meditaci jde o mnohem více. Meditací se může prudce zvýšit kvalita našeho života: objevíte uvnitř sebe úplně nový svět a vaše nová kvalita soucitu, laskavosti a vnitřního míru přispěje k tomu, že se vy sami, i lidé kolem nás, budou cítit lépe.

Meditace vyžaduje trénink a disciplínu. Naší motivací by nemělo být od meditace jen něco získat, ale tak jako je přirozeností slunce svítit a květin vonět a přinášet krásu, měli bychom se i my v meditaci dotknout krásy naší přirozenosti – dávání a sdílení darů lidského ducha.

 

Zajímavé je, že pod pojmem meditace si lidé představují mnohdy i zcela protikladné věci. Přijdete na přednášku, kde vám přednášející tvrdí: „Meditace – to je zastavení myšlenek“. A jiný učitel bude oponovat: „Nejde o to nemít myšlenky, ale být jejich bdělým pozorovatelem.“ V jednotlivých dílech tohoto miniseriálu o meditaci si proto ukážeme tři hlavní typy meditací:

 

 1. umožnění vnitřního ticha (koncentrace, „meditace na bezmyšlenkový stav“),
 2. rozvíjení bdělé pozornosti (meditace v ruchu každodenního života),
 3. prozařování vědomí (slovem, zvukem, obrazem; řízená autohypnóza, imaginace).

V hluboké meditaci se léčí a obnovuje naše tělo
Lidé, kteří meditují, dokážou i ve stresových momentech zklidnit svou mysl a ovládat své emoce (a tím nejednat v afektu). Už to pro praktický život znamená hrozně moc.

Když se dostaneme do stavu hluboké meditace, mozek začne produkovat alfa nebo i theta vlny. Říká se, že 40 minut hluboké meditace může vydat za dvě hodiny spánku.

 

 

 

Ho´oponopono

 

Havajská technika na vytvoření hojnosti, zdraví, míru,…

Zjednodušeně znamená „narovnání“ či „náprava chyby“.

Filozofií této techniky je uznání 100% zodpovědnosti za vytvoření obtížné situace. Jádrem problému je naše vlastní chybné uvažování, nikoliv chybné uvažování někoho druhého.

Podle starých Havajců má každá chyba původ v myšlenkách, které jsou poskvrněny bolestivými vzpomínkami na minulost. Ho´oponopono je způsob, jak uvolnit energii těchto bolestivých vzpomínek či chyb, které mohou mít za následek nerovnováhu nebo nemoc. Je to způsob řešení problému odehrávající se výhradně uvnitř.

Tuto techniku vytvořila Morrnah, která ji předala Dr. Hew Lenovi.

Touhle modlitbou pomohla Morrnah stovkám ne-li tisícům lidí. Je jednoduchá, ale velmi silná:

Božský stvořiteli, Otče, Matko, Synu v jednotně… Pokud jsem se já, celá má rodina i příbuzenstvo a všichni mí předkové v myšlenkách, slovech a skutcích a ve svém jednání dopustili vůči Tobě, Tvé rodině nebo vůči Tvým příbuzným či předkům čehokoli zlého od počátku stvoření až do dneška, prosíme Tě o odpuštění…. Dopřej nám očištění, uvolnění a odstranění všech negativních vzpomínek, bloků, energií a vibrací a přeměň tyto nechtěné energie v čisté světlo…. A tak se staň.

 

Dr. Hew Len Ihalekala, používá k léčení tento způsob:

„Lituji“

„Prosím odpusť mi“

„Děkuji ti“

„Miluji tě“

 

Vyslovením „Lituji“, sdělujete Božství, že ve své nitru žádáte o odpuštění čehokoliv, čím jste tento program přitáhli. Neprosíte Božství, aby vám odpustilo, ale aby vám pomohlo odpustit sobě samému.

Slovy „Děkuji ti“ vyjadřujete svou vděčnost a dáváte najevo víru, že se problém vyřeší k nejvyššímu dobru všech zúčastněných. Slova „Miluji tě“ rozproudí zablokovanou energii a spojí Vás s Božstvím. Nulový stav je stavem čisté lásky a nemá žádná omezení. Vyjádřením lásky se do něj dostáváte.